Spēles noteikumi īsumā

1. Katrs spēlētājs izvēlās spēles figūriņu, kuru novieto uz “Start” lauciņa.

2. Metot metamo kauliņu, spēlētāji virzās uz priekšu un pilda uzdevumus, par katru izpildīto uzdevumu, spēlētājs paiet vienu lauciņu uz priekšu, par katru neizpildīto uzdevumu, pavirzās atpakaļ. 3. Katrs lauciņš apzīmē citu spēles uzdevumu - “Uzdevums”, “Paskaidro vai dari”, “Priekā”, “QR kods”, “Duelis” (skat. 4. punktu pilnajos spēles noteikumos).

4. Uzvar spēlētājs, kas visātrāk sasniedzis lauciņu “Uzvara”. Spēles uzvarētājs var izdomāt izaicinājumu spēlētājam, kas atrodas vistālāk no lauciņa “Uzvara”.

Spēles PIEKTDIENA noteikumi

Spēles gaita

1. Sadaliet spēles kartiņas, tā lai katra simbola kartiņa būtu atsevišķās kaudzītēs (t.i. Uzdevums, Duelis, Paskaidro vai dari un Priekā).

2. Katrs spēlētājs izvēlas spēles figūru un noliek uz lauciņa “START”.

3. Vecākais spēlētājs sāk spēli, metot metamo kauliņu. Ir jāpārvietojas tik soļi uz spēles lauka, cik ir simbolu uz metamā kauliņa. Piemēram, uzmetot 1 simbolu uz spēles kauliņa, spēlētājs paiet 1 soli uz priekšu.

4. Uzkāpjot uz spēles lauciņa, spēlētājam jāizvelk no kāršu kaudzītes viena attiecīgā kartiņa, kas sakrīt ar simbolu uz spēles lauka uz kā spēlētājs atrodas:

4.1. Uzdevums – spēlētājs, kas veica gājienu, izvēlas vienu uzdevuma kartiņu, un veic tajā norādīto uzdevumu.

4.2. Duelis – Uzkāpjot uz šī spēles lauciņa, vispirms jums jāizvēlas sev pretinieks ar ko veiksiet kartiņā norādīto dueļa uzdevumu.

•Kā izvēlēties savu pretinieku? - katrs spēles dalībnieks izvēlas ciparu no 1-6 (var arī piešķirt tos secīgi pa apli) un spēlētājs, kurš stāv uz dueļa lauciņa, met metamo kauliņu vēlreiz, un kura spēles dalībnieka cipars sakrīt ar metamā kauliņa uzmesto ciparu, būs dueļa pretinieks.

Paskaidro vai dari – Nonākot uz šī spēles lauciņa, jums pārējiem spēles dalībniekiem ir jāpaskaidro vai jāparāda kartiņā esošie vārdi (60 sekunžu laikā).

Ja uz kartiņas ir (dejojošs simboliņš) (dari kartiņa) tad jums, neizmantojot balsi, bet tikai ķermeņa valodu, ir jāparāda šie vārdi (mēmais šovs), uzdevums ir izpildīts paskaidrojot visus uz kartiņas esošos vārdus.

Ja uz kartiņas ir (sejiņa)(paskaidro kartiņa), tad jums, izmantojot balsi, ir jāpaskaidro šis vārds, skaidrošanas laikā nedrīkst pateikt šo vārdu jebkādā locījumā. Ja skaidrojot tiek pateikts šis vārds, tad spēlētājs automātiski zaudē. Uzdevums ir izpildīts, paskaidrojot visus uz kartiņas esošos vārdus.

4.4. Priekā – spēlētājs izvēlas vienu “Priekā” kartiņu un nolasa tostu (drīkst izdomāt savu tostu).

4.5. SWAP – uzkāpjot uz šī spēles lauciņa, spēlētājs samainās vietām ar kādu no spēlētājiem uz spēles lauka. (Tādā veidā jūs pārceļat savu spēles figūru uz spēles lauciņu, uz kura atrodas kāds no spēlētajiem, un spēlētājs uz kura lauciņa jūs nostājieties, dodas uz lauciņu, kur stāvējāt jūs.)

4.6. QR kods – MĀJAS BOSS, uzkāpjot uz šī spēles lauciņa, jums, izmantojot viedtālruni, ir nepieciešams noskenēt QR kodu, pēc QR koda noskenēšanas, jūs, kļūstiet par mājas bosu, un pārējiem spēles dalībniekiem ir pienākums pildīt QR koda kartiņā norādīto.

4.7. Palma – atpūta.

4.8. Dodies 2 lauciņus uz priekšu vai atpakaļ – uzkāpjot uz šī spēles lauciņa, spēlētājam jādodas 2 lauciņus uz priekšu vai 2 lauciņus atpakaļ (veicot šos gājienus, spēlētājam nav jāpilda Uzdevums, Duelis, Paskaidro vai dari un Priekā lauciņš)

4.9.  Ja uz kartiņas norādīts laika simbols, tas nozīmē, ka šajā kartiņā norādītais uzdevums jāizpilda 30 sekunžu laikā.

5. Lauciņu virzība uz priekšu vai atpakaļ:

5.1. Neizpildot kartiņā “Duelis”, “Paskaidro vai dari” vai “Uzdevums” norādīto, spēlētājs dodas 1 lauciņu atpakaļ.

5.2. Izpildot kartiņu “Paskaidro vai dari” t.i. paskaidrojot visus kartiņā norādītos vārdus, spēlētājs, kas skaidroja vārdus, un visi, kas atminēja vismaz 1 vārdu, pavirzās 1 lauciņu uz priekšu.

5.3. Spēlētājs, kas uzvar “Dueli”, dodas 1 lauciņu uz priekšu.

6. Spēlētāji, kas veic papildus virzību uz priekšu vai atpakaļ (saskaņā ar noteikumu 5.punktu), nevelk papildus kartiņas un neveic uz lauciņa noteikto uzdevumu.
7. Pēc kartiņu (“Duelis”, “Priekā”, “Uzdevums” vai “Paskaidro un dari”) izmantošanas, tās jānovieto apakšā zem vēl neizmantotajām kartiņām.

8. Spēles uzvarētājs ir tas, kurš pirmais sasniedz spēles lauciņu “UZVARA”, uzvarētājam ir tiesības noteikt kādu izaicinājumu, ko dara spēlētājs vai spēlētāji (ja uz viena lauciņa atrodas vairāki), kas atrodas vistālāk no lauciņa “UZVARA”

Papildus informācija: Pirms spēles uzsākšanas vēlams sagatavot viedtālruni ar hronometru, papīra lapu un rakstāmpiederumus. QR kodi ir noskenējami ar viedtālruņa kameru, vai ar speciālu QR kodu skenējamo programmu, kas ir lielākajā daļā viedtālruņu. Visas domstarpības spēles gaitā ir interpretējamas par labu spēlētājam, kas skaidroja vai pildīja spēles kartiņu, neskaidrību gadījumā spēlētāji balso, nosakot, vai spēles kartiņa tika pildīta pareizi.

 Spēles noteikumi pirmā lapa 
  Spēles noteikumi 2 lapa  


Pirkumu grozs